HERBOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı HERBOLOJİ Kod BYLJ4247
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FADİME ERYILMAZ PEHLİVAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yabancı ot biliminin prensiplerinin aktarılması ve yaptıkları zararlar nedeniyle tarımsal üretimde önemli bir yer tutan yabancı otların tanıtılması, ayrıca, yabancı ot biliminin gelişimi ve kültür bitkileri ile olan ilişkilerinin tüm yönleriyle tanıtılması amaçlanmaktadır. Yabancı otların biyolojik özellikleri, çevre faktörleri ile ilişkileri, yabancı otlarla mücadele metotları, herbisitlerin genel özellikleri, sınıflandırılması ve herbisit davranışları konusunda bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, insan sağlığında ve beslenmesinde, kozmetik sanayinde, süs bitkisi, bitki gen kaynağı, yaban hayatına yiyecek ve barınak oluşturmaları, erozyon kontrolünde, toprak yorgunluğunun önlenmesinde, yeşil gübre, bitki hastalık ve zararlıları için tuzak bitki olmaları, kirli suların ve ağır metallerin temizlenmesinde, teknik işlerde ve tekstil sanayinde kullanılmaları gibi birçok yararlanma yöntemleri de dersin diğer amaçlarını oluşturmaktadır.

İçerik

Bu ders kapsamında, yabancı otların tanımı, sınıflandırılmaları, biyolojileri, ekolojileri, faydaları, zararları, allelopatik etkileri ve savaş yöntemleri (kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal) konularında bilgiler verilecektir. Ayrıca parazitik yabancı otlar da bu ders kapsamında anlatılacaktır. Yabancı otların alternatif olarak kullanım imkanları konusunda da genel bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, tarımın orijini hakkında bilgiler verilip; yabancı otların bu konudaki yeri ve önemi anlatılacak; gıda ve bitkisel ilaç olarak kullanılan bazı yabancı otlar tanıtılarak, bunların sağlığımız açısından önemi ile etki ve kullanılış şekilleri hakkında bilgiler verilecektir. Bunlara ek olarak, yabancı otların; kozmetik sanayinde ve süs bitkisi olarak kullanılması, kirli suların ve ağır metallerin temizlenmesindeki önemi, bazı yabancı otların boya bitkisi olarak kullanılmaları, tarım bitkilerindeki hastalık ve zararlılar için tuzak bitki olarak yabancı otların rolü, erozyon kontrolünde, toprak yorgunluğunda ve verimliliğinde yabancı otların önemi ile yabancı otların yeşil gübre olarak kullanılmaları da bu alandaki alternatif kullanım alanları olup yabancı otlara farklı bir bakış açısı getireceğinden öğrencilerin ilgisini çekeceği düşünülmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sunum yoluyla öğretim , Düz anlatım, Bilgisayar destekli eğitim, Tartışma, Soru-cevap, Ödev çalışması

Kaynaklar

Güncan, A. 2009, Yabancı otlar ve mücadele prensipleri (Genişletilmiş ve ilaveli dördüncü baskı), Selçuk Üniv. Ziraat Fak., Konya. Meister, R.T., 1994, Weed control manual, Ed. Richard T. Meister Publishing Company, Willoughby, Ohio, USA. Özer, Z., Kadıoğlu, İ., Önen, H., Tursun, N. 2001, Herboloji (Yabancı Ot Bilimi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 20. Ders Notları Serisi No: 10. Tokat Tepe, I. 1998- Türkiye de tarım ve tarım dışı alanlarda sorun olan yabancı otlar ve mücadelesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 32/18 Yeğen, O., 1993, Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 52 Zengin, H., 2001. Genel Herboloji. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Erzurum

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024