MİKOTOKSİNLER

İzlence Formu

Ders Adı MİKOTOKSİNLER Kod BYLJ4310
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. DUYGU KADAİFÇİLER
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Teklif edilen ders, kapsam bakımından öğrencilere araştırma yapma, ödev hazırlama ve sunum yapma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Mikotoksinler,etki mekanizmaları, belirlenmesi ve alınabilinecek önlemler hakkında bilgi sahibi olunacak

İçerik

Mikotoksin tanımı, mikotoksijenik küfler ve önemli toksinleri, küflerin bulaş yolları, mikotoksinlerin canlılar üzerine etkileri, mikotoksin tespit yöntemleri, mikotoksinlere karşı alınacak önlemler

Öğretim Yöntemleri

Sunum yolu ile öğrenme, soru-cevap, tartışma

Kaynaklar

Samson, R. A., Houbraken, J., Thrane, U., Frisvad, J. C. & Andersen, B. 2010. Food and Indoor Fungi. CBS KNAW Fungal Diversity Centre, Utrecht, The Netherlands.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024