TOHUM BİYOLOJİSİ VE DORMANSİ

İzlence Formu

Ders Adı TOHUM BİYOLOJİSİ VE DORMANSİ Kod BYLJ4184
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TAYLAN KÖSESAKAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Tohumların yapısı, tohumların kimyasal bileşimi, çimlenmeyi etkileyen faktörler, dormansi, çimlenmenin stimülasyonu ve inhibisyonu, çimlenenen tohumların metabolizması, çimlenme ekolojisi, tohumların saklanması ve depolanması ile ilgili bilgiler vermek.

İçerik

Tohumların Gelişmesi ve Olgunlaşması, Tohum Gelişmesinde Hormonlar, Gelişme-Regülasyon ve Olgunlaşma, Çimlenme ve fide Büyümesi Esnasındaki Hücresel Olaylar, Dormansi ve Çimlenmenin Kontrolü, Depolanmış Tohum Rezervlerinin mobilizasyonu.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım yönteminin soru-cevap yöntemiyle birlikte uygulanması, ayrıca demonstrasyon ve sunuş yöntemiyle öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Kaynaklar

Bewley, JD, Black M, 1994, Seeds Physiology of development and germination,Plenum Press, New York and London Mayer, AM, Poljakoff-Mayber, A, 1982, The germination of seeds, Pergamon press Srivastava LM, 2001, Plant growth and development hormones and environment, Academic Press, Salisbury, F.B. and Ross, C.W., 1991. Plant Physiology. Wadsworth Publishing Company , Belmont, California, A Division of Wadsworth, Inc. Taiz, l. And Zeiger, E., 2002. Plant Physiology, 3 rd. Edition Sinauer

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024