DENİZ BİYOKİMYASI

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ BİYOKİMYASI Kod BYLJ4281
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Okyanus biyokimyasının değişen küresel iklim değişkenlerine verdiği tepki, okyanuslardaki yaşamın yapı taşları olan karbon, azot, fosfor, silikon ve eser elementlerin biyolojik döngüleri ile biyotik-abiyotik süreçlerin kavranması amaçlanmaktadır.

İçerik

Deniz suyunun kimyasal bileşenleri, biyokimyasal döngü ve organik bileşikler bu dersin temel başlıklarıdır. Ders kapsamında, denizlerde biyojeokimyasal döngü, deniz suyu bileşenlerinin oranları, karbon, oksijen, azot ve sülfür ile ilişkili biyolojik-kimyasal süreçler ve organizma-okyanus-atmosfer etkileşimi konularına değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, görsel anlatım, tartışma ve laboratuvar çalışma yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

Marine Microbiology: Bioactive Compounds and Biotechnological Applications S.-K.Kim (Ed.) Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. 580 pp. ISBN: 978-3-527-33327-1.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024