AKDENİZ'DEKİ BALIKLARIN DAĞILIMI

İzlence Formu

Ders Adı AKDENİZ'DEKİ BALIKLARIN DAĞILIMI Kod BYLJ4249
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi CEM DALYAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Akdeniz Havzası'nda bulunan balık türlerinin dağılımı, türlerin habitat tercihleri ve dağılımlarını etkileyen ortam faktörlerinin neler olduğu konusunda bilgi verilmesi

İçerik

Bu ders kapsamında Akdeniz Havzasında bulunan balıkların dağılımları, habitat ve derinlik gibi parametreler ile ele alınacaktır. Akdeniz'e özel habitatların balık faunası açısından irdelenmesi yanında Kızıldeniz kökenli balıkların Doğu Akdeniz'deki dağılımları ve neden oldukları niş çakışmaları, kıkırdaklı balıkların durumları ve kriptobentik türlerin dağılımları üzerinde de önemle durulacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Görsel araçlarla desteklenen sözlü sunum sonunda diyalog-tartışma çalışma yöntemi uzaktan eğitim sayesinde uygulanacaktır.

Kaynaklar

Fisher, W., Bauchot, M.L., Scneider, M. (eds)., 1987. Fiches FAO d'idendification des espéces pour les besoins de la pêche. (Revision 1), Mediterraneé et mer Noire, Zone de Pêche 37, 2, Vertébres, FAO, 761-1530, Rome. Nelson, J. S.,1984. Fishes of the World (2. edition).Newyork, p. 523. Nelson, J. S.,1994. Fishes of the World (3. edition).Newyork, p. 600. Nelson, J. S., 2006. Fishes of the World (4. edition).Newyork, p. 601. Whitehead, P. J. P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.C., NIelsen, J., Tortonese, E. (eds)., 1986. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. 2, 3, Paris, Unesco, 511-1473. Whitehead, P. J. P., Bauchot, M.L., Hureau, J.C., Nielsen, J., Tortonese, E. (eds)., 1989. Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. 1 (l. reprint), Paris, Unesco, p. 510. Mater, S., Kaya, M., Bilecenoğlu, M., 2002. Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Ege Üniversitesi Yayınları, No:11,p.169. Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S. & Kaya, M. 2002. Checklist of the marine fishes of Turkey. Zootaxa 113, 1-194. Golani,D., Öztürk, B., Başusta, N., 2006. Fishes of the Eastern Mediterranean, Deniz Araştırmaları Vakfı (Tüdav), p.260. Turan, C. (Ed.),2007. Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği, Nobel Kitabevi, p. 549.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024