DAVRANIŞ BİLİMİ

İzlence Formu

Ders Adı DAVRANIŞ BİLİMİ Kod BYLJ4162
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. EBRU GÜREL GÜREVİN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ekosistemi korumak için türler arası etkileşim mekanizmalarını öğrenmek, bu amaçla hayvan davranışlarının ve türler arası ilişkilerin öğretilmesi.

İçerik

Davranış biyolojisinin tarihçesi, güncel etolojide kullanılan bazı terimler, sosyal davranışlar ve sosyal davranış çeşitleri, çiftleşme davranışları, aile yaşamı, grup yaşamı, kavga, teritoryum edinme, bireysel aralık davranışı, yapay kavgalar, tahrip edici kavgalar, sosyal yaşamın gelişimi, hayvanat bahçelerindeki hayvan davranışları.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Barkovizyon Sunumu.

Kaynaklar

1. Ed. Emilie A. Weber, Lara H. Krause (2008). Animal Behavior New Research. Nova Science Publishers Inc., 227 p. 2. Ed. William F. Perrin, Bernd Würsig, J.G.M. Thewissen (1998). Encyclopedia of Marine Mammals. Academic Press is an imprint of Elsevier, 1316 p. 3. J.R. Krebs, N.B. Davies (1993). An Introduction to Behavioural Ecology. Blackwell Science Ltd., 420 p. 4. Ed. Daniel S. (2010). Mills The Encyclopedia of Applied Animal Behaviourand Welfare. CAB publication, 652 p. 5. Mike Hansell (2000). Bird Nests and Construction Behaviour. Cambridge University Press, 280 p. H. Elliot Howard (1920). Territory in Bird Life. University of Toronto Press, 308 p. 6. Rüştü Şahin. Hayvanlarda Sosyal Davranışlar. Hatiboğlu Yayınevi, 1986, 219 sayfa, Ankara.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024