DENİZ KİRLENMESİ

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ KİRLENMESİ Kod BYLJ4176
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SENEM ÇAĞLAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizlerde kirlenmenin başlıca nedenleri ve ekosisteme etkilerinin öğretilmesi

İçerik

Deniz kirlenmesinin nedenleri, tipleri ve etkileri ile alınabilecek önlemler

Öğretim Yöntemleri

Interaktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap-yorum şeklinde)

Kaynaklar

American Public Health Association (APHA). (1999) Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 20th ed. Washington DC, USA. Best M.A., Wither A.W., Coates S. 2007. Dissolved oxygen as a physico-chemical supporting element in the Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin, 55: 53-64. Clark, R. B. 1997. Marine pollution. Oxford University Press, 161 sayfa. Egemen, Ö. 2000. Çevre ve su kirliliği. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 42, İzmir, 120 sayfa. Egemen, Ö., Sunlu, U. 2003. Su kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14, İzmir, 148 sayfa. Giovanardi, F., Vollenweider, R.A., 2004. Trophic conditions of marine coastal waters: experience in applying the Trophic index TRIX to two areas of the Adriatic and Tyrrhenian seas. Journal of Limnology, 63: 199-218. Güven, K.C. 2005. Denizde pestisit kirliliği, I. Bölüm, 75-98. Deniz kirliliği, Güven, K.C., Öztürk, B (Ed.), Tüdav Yayınları, No:21, 512 sayfa. Ignatiades, L. 2005. Scaling the trophic status of the Aegean Sea, eastern mediterranean. Journal of Sea Research, 54: 51-57. Koray, T. 2005. Zararlı mikro-alg aşırı üremelerinin tanımı, V. Bölüm, 275-290. Deniz kirliliği, Güven, K.C., Öztürk, B (Ed.), Tüdav Yayınları, No:21, 512 sayfa. Öner, M. 1987. Mikrobial ekoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Searisi No:100, İzmir, 282 sayfa. Öner, M. 1996. Genel mikrobiyoloji. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Searisi No: 94, İzmir, 380 sayfa. Penna, N., Capellacci, S. ve Ricci, F., 2004. The influence of the Po River discharge on phytoplankton bloom dynamics along the coastline of Pesaro (Italy) in the Adriatic Sea. Marine Pollution Bulletin, 48: 321-326. ޞişli, N. 1980. Ekoloji. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, A31, Ankara, 189 sayfa. Thurman, H. V., 1994. Introductory Oceanography. Macmillan Publishing Company, 550 pp. Uslu, O. Türkman, A., 1987. Su kirliliği ve kontrolu. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi, A

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024