MOLEKÜLER GENETİK

İzlence Formu

Ders Adı MOLEKÜLER GENETİK Kod BYLJ4194
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BANU ORTA YILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Moleküler düzeyde genetik hakkında temel bilgiler kazanmak için gerekli becerileri sağlamaktır

İçerik

Moleküler genetiğe giriş, nükleik asitlerin yapısı ve fonksiyonları, genetik materyal ve kromozomun yapısı, DNA replikasyonu ve tamiri, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, gen mutasyonu, rekombinasyon, lizogeni ve transdüksiyon, genetik ince yapı, gen fonksiyonunun regülasyonu

Öğretim Yöntemleri

Sunum yaparak aktif öğretim, soru cevap yöntemi

Kaynaklar

1. Allison, L.A. (2007). Fundamental Molecular Biology. Blackwell Publishing Ltd. 2. Klug W.S., Cummings M.R., Spencer C.A. (2006). Concepts of Genetics (8th Edition).Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024