UYGULAMALI BOTANİK

İzlence Formu

Ders Adı UYGULAMALI BOTANİK Kod BYLJ4149
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET BONA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Uygulamalı Botanik alanında deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama

İçerik

Bitkisel organ ve dokuların özelliklerinin insanlık için önemi ve yararı

Öğretim Yöntemleri

klasik anlatım, power point sunum, Uygulamalı Botanik konuisunda yazılmış kitaplar üzerinde tartışma

Kaynaklar

Küçüker, O.2013:Bitki Morfolojisi (teksir ders notu); Dickison, W.C. 2000: Integrative Plant Anatomy. Harcourt Academic Press, San Diego.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024