GELİŞİM BİYOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR

İzlence Formu

Ders Adı GELİŞİM BİYOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR Kod BYLJ3136
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. BANU ORTA YILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilerin İnsan Gelişiminde Genetik Hatalar,Teratogenez, Endokrin Bozucuların Transgenerasyonal etkileri hakkında bilgi edinilmesi, Embriyonik Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi, Fenotip Oluşturulmasında Normal bir Ajan Olarak Çevre ve Davranışsal Fenotipin Çevresel İndüklenmesi, Gelişimsel olarak Plastik Nöron Sistemlerinin öğrenilmesi, Tip birlikteliği ve Var Olmanın Koşulları, Gelişimsel Değişmeler Boyunca Evrim için Önkoşullar ve Homoloji hakkında bilgiler edinmesidir.

İçerik

Germ Plazması ve Primordial Germ Hücrelerinin Tanımlanması, Germ Hücrelerinin Göçü, Gamet Oluşumu, İnsan Gelişiminde Genetik Hatalar,Teratogenez, Endokrin Bozucuların Transgenerasyonal etkileri, Embriyonik Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi, Fenotip Oluşturulmasında Normal bir Ajan Olarak Çevre, Davranışsal Fenotipin Çevresel İndüklenmesi, Gelişimsel olarak Plastik Nöron Sistemleri, Tip birlikteliği ve Var Olmanın Koşulları, Gelişimsel Değişmeler Boyunca Evrim için Önkoşullar ve Homoloji.

Öğretim Yöntemleri

Sunus yoluyla öğretim, Düz anlatım, Tartışma, Soru-cevap.

Kaynaklar

Scott F. Gilbert (Eds. M. Erkan, T. İrez), 2012, Gelişim Biyolojisi, Dokuzuncu Baskıdan. Wolpert Lewis, 2010, Principles of Development Fourth Edition. Lodish Harvey, 2008, Molecular Cell biology, Sixt Edition.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024