HAYVAN FİZYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HAYVAN FİZYOLOJİSİ Kod BYLJ3133
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. UĞUR AKSU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda sistemlerin temel fizyolojik çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

İçerik

Sindirim sistemi fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, dolaşım sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, hareket fizyolojisi, üreme fizyolojisi, sinir sistemi fiyolojisi ve duyu fizyolojisi.

Öğretim Yöntemleri

Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti, Fizyoloji Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan PowerLab Öğrenme Ünitesi ve laboratuvar malzemeleri.

Kaynaklar

1. Cooper, G.M. (2000). The Cell: A Molecular Approach. 2nd Edition, Sinauer Associates Inc. Sunderland USA., ISBN-10: 0-87893-106-6. 2. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2006). Textbook of Medical Physiology. 11th Edition, Elsevier Saunders, Philadelphia, ISBN: 0-72160240-1. 3) Ganong, W.F. (2001). Review of Medical Physiology. Twentieth Edition, McGraw-Hill Companies, ISBN: 0838582826. 4)Levy, M.N., Koeppen, B.M., Stanton, B.A. (2005). Berne & Levy Principles of Physiology. Fifth Edition, Mosby, ISBN: 0323064574. 5) Berne, R.M., Levy, M.N., Koeppen, B. M., Stanton, B. A. (1998). Physiology. Fourth Edition, Mosby, ISBN-10: 0815109520. 6) Vander, A.J., Sherman, J., Luciano, D.S. (2001). Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. 8th Revised Edition McGraw-Hill Education Singapore, ISBN-10: 0071183825. 7) Costanzo, L.S. (2002) Physiology. Second Edition, WB Saunders Co., Philadelphia, ISBN-10: 0721695493. 8) Sherwood, L. (2005).Fundamentals of Physiology: A Human Perspective. 3rd Edition, Brooks Cole, ISBN-10: 0534466974. 9) Silverthorn, D.U. (2001). Human Physiology: An Integrated Approach, Fourth Edition, Parson, ISBN-10: 0321396235. 10) Schmidt-Nielsen, K. (1997). Animal Physiology: Adaptation and Environment 5th Edition, Cambridge University Press, ISBN-10: 0521570980. 11) Randall, D.J., Burggren, W., French, K. (1997). Eckert Animal Physiology: Mechanisms and Adaptations. Freeman & Company, W. H., ISBN-10: 0716724146. 12) Levitan, I.B., Kaczmarek, L.K. (1997). The Neuron: Cell and Molecular Biology, 3rd Edition, Oxford University Pres, NY, USA., ISBN-10: 0195145232.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024