İNSAN SİSTEMLERİ VE FONKSİYONLARI

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN SİSTEMLERİ VE FONKSİYONLARI Kod BYLJ3278
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. UĞUR AKSU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İnsan vücudunu oluşturan organ sistemlerinin anatomik yapıları ve fonksiyonlarının öğrenilmesini, dolayısıyla insan biyolojisinin iyi anlaşılması ve ilgili hastalıkların öğrenilmesini sağlamaktır.

İçerik

1. İskelet sistemi 2. Deri ve deri türevleri 3. Kas sistemi 4. Sinir sistemi 5. Dolaşım sistemi 6. Solunum sistemi 7. Sindirim sistemi 8. Boşaltım sistemi 9. Dişi ve erkek üreme sistemi 10. İmmün sistem 11. Endokrin sistem 12. Duyular ve duyu organları

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yolu ile öğretim, düz anlatım, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

Guyton, A.C. Hall, J.E. 2007 Tıbbi Fizyoloji Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. Drake, R.L., Vogl, A.W., Mitchell, A.W.M. 2011 (Çeviri editörü: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) Gray’s Anatomi Güneş Tıp Kitabevleri. McLaughlin, D., Stamford, J., White, D. 2007 Human Physiology (Çeviri editörü: Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek) İnsan Fizyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım. Aktümsek, A. 2009 Anatomi ve Fizyoloji-İnsan Biyolojisi, Nobel Yayın Dağıtım.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024