PLANT AND ANIMAL CONFLICT

İzlence Formu

Ders Adı PLANT AND ANIMAL CONFLICT Kod BYLJ3279
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. OSMAN EROL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Ortak-evrim kavramını öğretmek

İçerik

1960'lı yıllara kadar bitki ve hayvanlar arasındaki ilişkiler yeterince incelenmemiştir. Bu iki canlı grubundaki rekabet ve çatışma unsurları görece olarak yeni ele alınmıştır. Yeni bir konsept gelişmiştir: Ortak-Evrim. Ders ortak-evrimi, canlı grupları arasındaki rekabet ve çatışma unsurlarını öğrencilere anlatır

Öğretim Yöntemleri

Power Point ve Prezi sunumları

Kaynaklar

Takhtajan A (2009) Flowering plants. Springer Science & Business Media, Thompson JN (2005) The geographic mosaic of coevolution. University of Chicago Press, Janzen DH (1980) When is it coevolution. Evolution 34 (3):611-612

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024