BİTKİ FİZYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ FİZYOLOJİSİ Kod BYLJ3274
Kredi 4 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 3
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TAYLAN KÖSESAKAL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bitki büyüme, gelişme ve davranışları ile ilgili temel bilgilerin aktarılması.

İçerik

Bitki fizyolojisinin tanımı, bitkilerin yapısı ve analizi, mineral maddelerin bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki rolleri,Hücre zarları, osmos, difüzyon, permeabilite, İyon alış-verişi, iyon antogonizması, suyun absorbsiyonu ve taşınması, Transpirasyon ve transpirasyona etki eden faktörler, Damlama, Yaşarma, Fotosentez ve fotosentetik pigmentler, Fotosentezin biyokimyası, fotosentez tipleri, fotosentetik ürünlerin taşınması, Hücresel solunum ve ATP biyosentezi, Alternatif solunum yolu, klimakterik solunum, termogenez ve solunuma etki eden çevresel faktörler, Hücre ve Organlarda Büyüme ve Farklılaşma, Bitki Büyüme ve Gelişmesine Etki Eden Etmenler, Bitkisel Hormonlar (Fitohormonlar): Oksinler, Gibberellinler, Sitokininler, Etilen, Absisik Asit ve diğer bitki büyüme düzenleyicileri, Çimlenme ve Dormansi, Polarite, Regenerasyon, Korelasyon ve Apikal Dominansi, Fotomorfogenez ve Fitokrom, Çiçeklenme, Fotoperiyodism ve Termoperiyodism, Meyva Oluşumu, Tuber ve Bulb Oluşumu, Bitkilerde Gençlik ve Olgunluk Dönemi, Senesens, Yaşlanma ve Absisyon, Bitkilerin Hareket Fizyolojisi, Tropizmalar, Nasti Hareketleri

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatım yönteminin soru-cevap yöntemiyle birlikte uygulanması; Laboratuar yöntemi; ayrıca demonstrasyon ve sunuş yöntemiyle öğrenmenin gerçekleştirilmesi

Kaynaklar

Önder, N ve Yentür S,, Bitkilerin metabolizma fizyolojisi, 1997. Önder, N ve Yentür S., Bitkilerin büyüme gelişme farklılaşma ve hareket fizyolojisi. 1999 Salisbury, F.B. and Ross, C.V., Plant Physiology, 1991 Taiz, L and Zeiger, E., Plant Physiology. Fifty edition. Taiz, L., Zeiger, E., Møller,I.M. and Murphy, A., Plant Physiology and Developmenth, 2015 Hopkins, W.G and Hüner, N.P.A., Introduction to Plant Physiology, fourth Edition. 2009

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024