GENOME BIOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı GENOME BIOLOGY Kod BYLJ3285
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi VAHAP ELDEM
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Genom biyolojisine giriş ve çeşitli canlıların genom büyüklüğü görülen varyasyonlar ve nedenlerine ilişkin bilgi sunmak.

İçerik

Genom biyolojisine giriş ve çeşitli canlıların genom büyüklüğü görülen varyasyonlar ve nedenlerine ilişkin bilgi sunmak. Genomun fiziksel organizasyonu: Kromozomlar. Prokaryotik ve Ökaryoik genomların yapısı, organizasyonu ve kompozisyonu. Organel genomlarının (mitokondri ve kloroplast) organizasyonu ve gen içeriği. Ökaryotik organizmalara ait genom kompozisyonunun ayrıntılı incelenmesi (transpozonlar, telomerler, sentromerik satellitler, protein-kodlayan genler, transkripsiyon faktörleri, tRNA-rRNA genleri). Kodlanmayan genom: mikroRNA ve uzun kodlanmayan genler. Güncel genom sekanslama teknolojileri hakkında genel bilgiler. Referens temelli ve de novo genom inşaa yöntemlerine ilişkin bilgiler.

Öğretim Yöntemleri

Öğretim sunum yapılması, tartışma, soru cevap ve pratik şeklinde gerçekleştirilecektir.

Kaynaklar

Lesk, A. (2017). Introduction to genomics. Oxford University Press. Setubal, J. C., Stadler, P. F., & Stoye, J. (2018). Comparative Genomics. Springer. Bleidorn, C. (2017). Phylogenetic Analyses. In Phylogenomics (pp. 143-172). Springer, Cham. Head, S. R., Salomon, D. R., & Ordoukhanian, P. (2018). Next Generation Sequencing. Springer.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024