DENİZ BİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı DENİZ BİYOLOJİSİ Kod BYLJ3276
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NESLİHAN ÖZDELİCE
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Yeryuvarının % 70.8' ini kaplayan ve hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayacak birçok kaynağı içerdiği herkes tarafından bilinen okyanus ve denizlerin biyolojik, morfolojik ve ekolojik özelliklerinin öğretilmesini amaçlamaktadır.

İçerik

Denizlerin biyolojik, morfolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgiler verilerek, denizlerin ve deniz canlılarının tanıtılması

Öğretim Yöntemleri

Interaktif (konu anlatımıyla beraber soru-cevap- yorum şeklinde)

Kaynaklar

Balkıs N., Albayrak S., Balkıs H. "Deniz Ekolojisi", In: Genel Ekoloji (ed. S. Gökmen), ISBN 978-9944-77- 170-2, NOBEL yayın Dağıtım, Ankara, pp. 163-218. , (2007) Tait, R.V., 1963. Elements of Marine Ecology, p 1-314, London. Davis, R., 1971. Principles of Oceanography, p.1-434,USA. Thurman H.V., 1975. Introductory Oceanography, p.1-550. Geldiay R. ve Kocataş, A., 2002. Deniz Biyolojisine Giriş, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, No:31, p.1-562, İzmir Kurter A., 1977. Oseanografya, İstanbul Üniveristesi Yayınları, No:2273 p.1-144, İstanbul Kandler R., 1965 Balıkçılık Biyolojisine Giriş, İstanbul Üniversitesi Yayınları Sayı 1129, No:64, 1-107, İstanbul. Kocataş A., 2002. Oseanoloji Deniz Bilimlerine Giriş, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kitaplar Serisi No:60, p.1-358, İzmir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024