MOLECULAR PHYLOGENY

İzlence Formu

Ders Adı MOLECULAR PHYLOGENY Kod BYLJ2262
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. MEHMET BONA
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere bitki genetik çeşitliliği ve genel olarak genetik çeşitliliği kavramada kullanılan moleküler markörler ve yöntemler öğretilecektir. Öğrenciler aynı zamanda, çeşitli araştırmacıların geliştirdiği sistematik prensiblerini öğreneceklerdir. Bunlar arasında Cronquist (1988), Thorne (1992) ve Angiyosperm Filogeni groups (1998) sayılabilinir.

İçerik

Bitki çeşitliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan metotların tarihsel gelişimi, bitki genetik çeşitliliğinde kullanılan yöntem ve moleküller ve bunların işleyişi bu dersin konuları arasındadır.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü ve görsel anlatım, tartışma ve sınıf-dışı çalışma yöntemleri kullanılacaktır

Kaynaklar

The Molecular Basis of Plant Genetics, Editör: Mahmut ÇALIŞKAN (InTech publication, 2012).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024