PHYTOPATHOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı PHYTOPATHOLOGY Kod BYLJ2267
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FADİME ERYILMAZ PEHLİVAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Fitopatoloji ile ilgili genel kavramlar ve bitkilerde zarara neden olan patojenlerin tanıtılması, patojenlerin teşhisinde dikkat edilmesi gereken öğeler, bitki hastalık belirtilerinin neler olduğunu göstermek, başlıca bitki zararlısı patojenlerin ve biyolojilerinin tanıtılması, bu patojenlere karşı ne gibi savaş ve koruma önlemlerinin alınabileceği bilgilerini kazandırmak.

İçerik

Fitopatoloji bitkilerde hastalık yaparak zarara yol açan patojenleri inceleyen bilim dalıdır. Fitopatoloji, botanik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, bitki fizyolojisi, ekoloji, ekonomi ve epidemiyoloji gibi bir çok bilim dalını kapsayan çok disiplinli bir bilim dalını oluşturur. Zararlı patojenler bitki ekosisteminde ciddi kayıplara neden olmaktadır. Ders kapsamı dahilinde, bitki ekosisteminde zarar yapan patojenlerin teşhisi, biyolojik döngüleri ve bunlarla ne şekilde mücadele edilebileceği ve bitkilerin bu zararlılara karşı ne gibi yöntemlerle korunabileceğine değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yoluyla öğretim , Düz anlatım, Bilgisayar destekli eğitim, Tartışma, Soru-cevap Ödev çalışması

Kaynaklar

Agrios, G.N., 2005. Plant Pathologie. Academic Press, San Diego, Cal., 952 p. Baykal, N. 1992. Fitopatoloji. Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa. Çanakçıoğlu, H. & Eliçin, G., 1999. Fitopatoloji (Genel Bölüm). İ.Ü. Yayın No. 4064, Orman Fakültesi Yayın No. 452, İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, İstanbul. Çanakçıoğlu, H. & Eliçin, G., 1998. Fitopatoloji (Özel Bölüm). İ.Ü. Yayın No. 4156, Orman Fakültesi Yayın No. 456, Dilek Ofset Matbaacılık, İstanbul. Selik, M., 1986. Ormancılık Fitopatolojisi. İ.Ü. Yayın No. 3400, Orman Fakültesi Yayın No. 377, Taş Matbaası, İstanbul. Lohwag, K., 1961. Ormancılık Fitopatolojisi. İ.Ü. Yayın No. 897, Orman Fakültesi Yayın No. 67, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul. Selik, M., 1973. Türkiye odunsu bitkileri, özellikle orman ağaçlarında hastalık amili ve odun tahrip eden mantarlar. İ.Ü. Yayın No. 1848, Orman Fakültesi Yayın No. 199, Bozak Matbaası, İstanbul.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024