MEDICINAL AROMATIC PLANTS

İzlence Formu

Ders Adı MEDICINAL AROMATIC PLANTS Kod BYLJ2266
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FADİME ERYILMAZ PEHLİVAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, bitkisel kaynaklı doğal ürünlerin elde edildiği bitkilerin kültüre alınmalarını sağlayarak ülkemizde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin florada sürdürülebilirliğinin arttırılması, bu bitkilerden tedavide kullanılacak etken maddelerin izole edilmesi ve bu maddelerden kalite ve standart sağlanması amaçlanmıştır.

İçerik

Tıbbi ve aromatik bitkilere giriş, ülkemizdeki tıbbi bitki zenginliği, tıbbi ve aromatik bitkilere uygulanan ön işlemler, tıbbi ve aromatik bitkilerden yararlanma şekilleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı, tıbbi ve aromatik bitkilerin değerlendirilme yöntemleri.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yoluyla öğretim , Düz anlatım, Bilgisayar destekli eğitim, Tartışma, Soru-cevap Ödev çalışması, Arazi (Botanik bahçesi, Tıbbi Bitkiler Bahçesi) gezisi

Kaynaklar

Baydar, H. 2007.Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi. SDÜ Ziraat Fak. Yayın No:51 Baytop, A., 1972. Farmosötik Botanik, Baha Matbaası, İstanbul. Baytop, T. 1999. Türkiye'de bitkilerle tedavi, Nobel Tıp kitabevi, Ankara. Ceylan, A. 1995. Tıbbi Bitkiler I. Ege Ün. Z.F Yayınları No:312 Ceylan, A. 1996. Tıbbi Bitkiler II. Ege Ün. Z.F Yayınları No:481 Fischer, N., Isman, M.B., Stafford, H.A., 1990. Modern Phytochemical Methods, Plenum Press. Genç, L. 2010. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları ve Etiği. Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, Eylül 2010. Harborne, J.B., 1993. Phytochemical Methods, Chapman and Hall. Tanker M., Tanker N. 2003. Farmakognozi. A.Ü. Eczacılık Fak. Yayın No:66

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024