BİTKİ MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ Kod BYLJ2258
Kredi 4 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. İBRAHİM SIRRI YÜZBAŞIOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Aşağı ve Yüksek bitkilere ilişkin tüm morfolojik ve sistematik konularına yer verir

İçerik

Aşağı ve Yüksek bitkilere ilişkin tüm morfolojik ve sistematik konularına yer verir.

Öğretim Yöntemleri

klasik anlatım, power point sunum

Kaynaklar

Küçüker, O. 1998:Bitki Morfolojisi (Kapalı Tohumlu Bitkiler),İbÜ.Fen Fak Yayınları, İstanbsul. Üzen, E. Bitki Sistematiği Ders Notu Teksiri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024