HİSTOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı HİSTOLOJİ Kod BYLJ2259
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. EBRU GÜREL GÜREVİN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Hayvansal dokuları ve organların histolojik yapılarını kavratmak, yapı ve işlev arasındaki ilişkileri analiz etme ve değerlendirme becerisi kazandırmak.

İçerik

Doku tanımı ve dokuların sınıflandırılması, epitel dokusu ve bezler, esas bağ dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu, kan dokusu, kas dokusu, sinir dokusu, sindirim sistemi ve bu sistem ile ilgili bezler, endokrin sistem, solunum sistemi, boşaltım sistemi, erkek ve dişi üreme sistemi.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yolu ile öğretim, düz anlatım, soru-cevap, laboratuvarda uygulamalı öğretim.

Kaynaklar

1. Osman Murathanoğlu. Histoloji. İstanbul Üniversitesi Yayın No:3919, İÜ Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1996. 2. Luiz Carlos Junqueria, Jose Carneiro. Temel Histoloji, Text and Atlas. Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu, Prof. Dr. Yener Aytekin, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2009. 3. Akay, M.T. Genel Histoloji. Palme Yayıncılık, Ankara, 1999. 4. Demir, R. Fonksiyonel İlişkileriyle Histoloji Atlası. Palme Yayıncılık, Ankara, 2001. 5. Sağlam, M., Aştı, R.N, Özer, A. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Ankara, 2001. 6. Michael H. Ross, Gordon I. Histology, A Text and Atlas. Kaye, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2003. 7. Murathanoğlu O., İnceli M.Ş. Histoloji Laboratuvar Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 4443, Emek Matbaacılık, İstanbul, 2003.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024