KARŞILAŞTIRMALI OMURGALI ANATOMİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI OMURGALI ANATOMİSİ Kod BYLJ2261
Kredi 4 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. YASEMİN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Omurgalı hayvan guruplarında deri, iskelet kas dolaşım sinir gibi sistemlerin yapısını öğrenmek ve yine hayvan grupları arasındaki anotomik farklılıkları karşılaştırmak.Ayrıntılı olarak hayvan anatomisini öğrenciye öğretmek.

İçerik

Omurgalı hayvan gruplarında; Deri ve derinin oluşturduğu yapılar, İskelet sistemi, Kas sistemi, Sindirim sistemi, Dolaşım sistemi, Solunum sistemi, Boşaltım sistemi, Üreme sistemi, Sinir sistemi, Duyu organları ve bunlar arasındaki anatomik farklar ve benzerlikler.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma, Soru-cevap, laboratuar çalışması

Kaynaklar

Öktay M., (1988). Omurgalı Hayvanların Karşılaştırmalı Anatomisi. İ.Ü. yayınları sayı: 3489. 384 sayfa. Klaus-Dieter Budras /Robert E. Habe (2003). Bovine anatomy. GmbH & Co. KG, Verlag. 138 p Kubanç c. (2005), Omurgalı Hayvanların Karşılaştırmalı anatomisi Laboratuvar Kılavuzu notları.49p.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024