BİLİM FELSEFESİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM FELSEFESİ Kod BYLJ2264
Kredi 1 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ORKUN YAYCILI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrenciye bilimsel düşünmenin ön dayanaklarını sunmak

İçerik

Bilim Nedir, Felsefe nedir, Ortakduyu nedir, bilimsel felsefe nedir, Bilimi tanımlayan yaklaşımlar nelerdir

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Anlatım

Kaynaklar

Mustafa Ergün’ün “Bilim Felsefesi” üzerine aşağıdaki adresdeki notlarından yararlanılmıştır. http://www.egitim.aku.edu.tr/bilimfelsefesi.pdf Ferhat Özçep’in ‘’Bilim Felsefesi ve Tarihi’’ başlıklı ders notlarından yararlanılmıştır http://aves.istanbul.edu.tr/ferozcep/dokumanlar Yıldırım, C., Bilm Felsefesi, Remzi Kitabevi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024