BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ Kod BYLJ2265
Kredi 1 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENGİN KAPTAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Lisans eğitimi sırasında öğrenciye bilimsel araştırmanın esaslarını, aşamalarını, yöntemlerini ve etik kuralları, makale yazmayı, tebliğ ve poster hazırlamayı öğretmek amaçlanmıştır.

İçerik

Bilimsel Araştırma Türleri ve Yöntemleri, Bilimsel Araştırmanın Aşamaları ve Planlanması, Hipotezi Tanımlama, Literatür Tarama, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırmanın Projelendirilmesi, Bilimsel Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi, Araştırma Raporunun, Makalenin, Posterin veya Bildirinin Yazılması, Bilimsel Araştırma Etiği ve Dikkat edilecek Hususlar.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım, literatür tarama, okuma ve tartışma, öğrenci sunumları.

Kaynaklar

1- D. Ekiz. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık. 2009. 2- N. Atasoy ve diğ., Bilim Etiği, İstanbul Üniversitesi Yayınları,2011. 3- N. Karasar. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Kitabevi. 2012. 4- M. Arlı ve H. Nazik. Bilimsel Araştırmaya Giriş. Gazi Kitabevi. 2010. 5- R.A.Day. Biimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır? Tübitak Yayınları, 1996. Çeviri: G.Aşkar-Altay. 6- U. Armay. Bilimsel Araştırma ve Teknikleri El Kitabı. Der Yayınları, 1981.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024