GENEL KİMYA II

İzlence Formu

Ders Adı GENEL KİMYA II Kod MOBG1107
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MELİH BEŞİR ARVAS
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kimyanın temel ilkelerinin daha yakından kavranmasını sağlamak ve öğrencileri analitik düşünmeye yönlendirmektir. Kimyasal denge, asit baz kimyası, elektrokimya gibi başlıklarda kimya problemlerini tanımak, bu problemleri çözmek için fen ve matematikten faydalanmayı öğretmek dersin temel amaçlarındandır.

İçerik

Reaksiyon kinetiği, kimyasal denge ve dengeye etki eden faktörler, asit baz tanımları ve pH hesaplamaları, tampon çözeltiler, titrasyonlar ve pH eğrileri, entropi kavramı ve termodinamiğin yasaları, elektrolitik hücreler ve hücre potansiyellerinin hesaplanması, radyoaktivite çeşitleri ve nükleer reaksiyonlar, organik kimya ve polimerler gibi kimya konuları dersin içeriğini oluşturur.

Öğretim Yöntemleri

Konu anlatımı, problem çözme, tartışma ve geri bildirim.

Kaynaklar

1. GENEL KİMYA, Moleküler Bir Yaklaşımla Kimyanın İlkeleri, Nıvaldo J. Tro, 2. GENEL KİMYA 1 : Prensipler ve Modern Uygulamalar, Ralph H. Petrucci, 3. GENEL KİMYA, Temel Kavramlar, Raymond Chang

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024