GENEL KİMYA II LABORATUVARI

İzlence Formu

Ders Adı GENEL KİMYA II LABORATUVARI Kod MOBG1108
Kredi 1 AKTS 2
Z/S Zorunlu Teorik Saat 0
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MELİH BEŞİR ARVAS
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kimya alanında kazanılması gereken yeterlilikler gözönünde bulundurularak, temel laboratuvar bilgi, beceri ve eğitiminin verilmesi.

İçerik

Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar, laboratuvar kazalarında ilkyardım eğitimi, kimyasal denge, dengeye etki eden faktörler, asitler, bazlar, indikatörler ve reaksiyonları, geçiş metali bileşiklerinin sulu çözeltideki reaksiyonlarının incelenmesi ve metal iyonlarının kalitatif analizi ile periyodik cetvelin incelenmesine dayalı temel kimya laboratuvarı konuları dersin içeriğini oluşturur.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü anlatım, deneysel çalışma, reaksiyonların tartışılması, sözlü soru-cevap, ödev ve geri bildirim.

Kaynaklar

1) Genel Kimya Laboratuvar Föyü, 2) GENEL KİMYA Cilt 2 : Prensipler ve Modern Uygulamalar, Ralph H. Petrucci

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024