BEES AND POLLINATION

İzlence Formu

Ders Adı BEES AND POLLINATION Kod BYLJ1232
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Arş. Gör. Dr. ALMILA ÇİFTÇİ
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Arıların tarımda polinatör olarak kullanım alanlarını ve uygulama yöntemlerini araştırmak isteyen öğrencilere, konunun geldiği güncel durumu öğretir ve gelecekte bunu mesleklerinde kullabilme becerisi katar.

İçerik

Öğretim Yöntemleri

Sunum yapılarak öğretim, tartışma, soru cevap şeklinde bilginin pekiştirilmesiHymenoptera takımının genel özellikleri, arılarda sosyal yaşam tipleri, çiçekli bitkilerdeki üreme, polen ve nektarın arılar için önemi, tarımsal üretimde arıların kullanımı, arıların verim artışına olan etkileri, sera koşullarında ve açık alanlarda arıların kullanımı, doğal habitatların korunmasına yönelik çalışmalar

Kaynaklar

1- Gullan P.J. and Cranston P.S., 2010, The Insects: An Outline of Entomology, 4th Edition, Wiley-Blackwell. 2- Michener C.D, 2007, Bees of the Wold (2nd Ed.), Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA. 3- Grimaldi D., Engel M., 2005, Evolution of the Insects, Cambridge University Press. 3- Jolivet P.,1998, Interrelationship Between Insects and Plants, CRC Press, USA 4- Demirsoy A., 1997, Yaşamın Temel Kuralları Cilt II Kısım II & Omurgasızlar-Böcekler Entomoloji, Meteksan Yayınları, Ankara, Türkiye. 5- Free, J.B., 1993, Insect Pollination of Crops, (2nd Edition ed.), Academic Press, London,UK.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024