BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Kod BYLJ4350
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE KARATUĞ KAÇAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyoteknolojinin modern, üstün ve yeni gelişen alanlarını vurgulamak, tarihsel uygulamaları gözden geçirmek, insanlık ve çevre için katkı sağlayacak önemli bilimsel ve toplumsal problemlerin çözümünde biyoteknoloji uygulamalarının kullanılacak araçları nasıl sağlayabileceğinin anlatmak biyoteknoloji ile ilişkili birçok etik konu hakkında öğrencilerin fikir yürütebilmelerine ilham vermek.

İçerik

Biyoteknoloji yüzyılı ve işgücü, Genler ve genomlara giriş, rekombinant DNA teknolojisi ve genomik, ürün olarak proteinler, mikrobiyal, bitki, hayvan, akuatik, tıbbi biyoteknolojisi, DNA parmakizi ve adli analizler, biyoremediyasyon, biyoteknoloji mevzuatı, biyoteknoloji ve etik.

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

Biyoteknolojiye Giriş, William J. Thieman ve Michael A. Palladino, Çeviri Editörü, Mücella Tekeoğlu, Palme Yayıncılık, 2013. Araştırma makaleleri ve review lar, İnternet kaynakları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024