İMMÜNOBİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı İMMÜNOBİYOLOJİ Kod BYLJ4349
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. NİHAL ÖMÜR BULAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bağışıklık sistemi ile ilgili temel bilgilerin biyoloji öğrencilerine kazandırılması.

İçerik

İmmunolojinin temel prensipleri ,Bağışıklıkta görev alan esas ve yardımcı hücreler, dokular ve organlar, B ve T hücreleri aktivasyonları, Bağışık cevaplar: Humoral ve hücresel bağışıklık, Hücre göçü ve inflamasyon, İmmunolojik tolerans, İmmun supresyon, Radyasyon immunitesi, Otoimmünite, Transplantasyonun immunolojisi, Graft tipleri, Doku reddinin mekanizması, Kanser immunolojisi, İmmunoterapi.

Öğretim Yöntemleri

Teorik olarak anlatılan ders konuları ile ilgili bilgisayar ortamında hazırlanmış sunumlar ve videolar gösterilecektir. Ders ile ilgili ödevler verilerek öğrencinin derse katılımı sağlanacaktır.

Kaynaklar

Temel immunoloji, Abbas& Lichtman, Editörler:Y. Camcıoğlu& G.Deniz.İstanbul Tıp Kitabevi. 2007. Tıbbi Fizyoloji, Guyton & Hall. Editörler: Çavuşoğlu& Yeğen,Nobel,2007. İmmunoloji Ders Notları. A.Çotuk. 2001. İlgili WEB siteleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024