YAYILIMCI TÜRLER VE DENİZ EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YAYILIMCI TÜRLER VE DENİZ EKOSİSTEMİNE ETKİLERİ Kod BYLJ4347
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi BENİN TOKLU ALIÇLI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Denizlerdeki yayılımcı türleri tanımak ve deniz ekosistemine etkilerini öğrenme

İçerik

Okyanus ve denizlerin oluşumu, bu oluşumun türlerin dağılımına olan etkileri, egzotik türlerin yayılım mekanızmaları, Süveyş Kanalı'nın açılması ve Lesepsiyen göçler, egzotik türlerin ekosisteme olan etkileri, egzotik türlerin ortamdan uzaklaştırma yöntemleri, Akdeniz ve ülkemizde yaşayan egzotik türler.

Öğretim Yöntemleri

İnteraktif Eğitim Yüzyüze Eğitim

Kaynaklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024