SULAK ALANLAR VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ

İzlence Formu

Ders Adı SULAK ALANLAR VE EKOSİSTEM HİZMETLERİ Kod BYLJ4344
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. GÜLŞAH SAÇ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sulakalanların tanımının yapılarak ve sağladıkları ekosistem hizmetlerinin öğrenilmesi, bunların sürdürülebilir kullanımı için farkındalığın oluşturulması

İçerik

Dünya üzerindeki en değerli ve işlevsel birimlerden biri olan sulakalanlar sağladıkları ekosistem servisleri ile en üretken ekosistemler arasında yer almaktadır. Sulakalanlar, canlılar için yaşam alanı sağlamak, nesli tükenmekte olan ve tehdit altındaki türlerin desteklenmek, su kalitesini artırmak, gıda ağını desteklemek, fırtına ve sel hasarını azaltmak, akiferleri yeniden doldurmak, iklimi düzenlemek, özellikle bölgesel ve küresel azot, kükürt ve karbon döngülerinde su ve hava kalitesini korumak gibi populasyon, ekosistem ve küresel ölçekte hizmetler vermesinin yanı sıra insanlar için refah alanları sağlama, eko-turizm ve kuş gözlemciliği için alan sunma gibi kültürel hizmetler de sunmaktadır. Verdikleri hizmetlerle sulakalanlar ilk kez 1970'li yılların başında Ramsar Sözleşmesi ile tanımlanmış ve ekoloji, botanik, zooloji, limnoloji ve hidroloji açısından uluslararası öneme sahip olduklarından dolayı korunmaları ve sürdürülebilir kullanımları üzerinde durulmuştur. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren, tüm dünyadaki sulak alanların yarısından fazlası gerek küresel değişimin gerekse yoğun antropojenik baskılara bağlı olarak doğrudan ve dolaylı müdahaleler nedeniyle bozulmakta veya mevcut alanlarını yitirmektedir. Çok sayıda sulakalan barındıran Türkiye'de, bunların önemi ile ekosistem hizmetlerinin iyi bilinmesi ve üzerindeki tehditlerin en aza indirilerek sürdürülebilirliklerinin sağlanması önemlidir.

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli power point sunumları. Ders notları ile birlikte sözlü anlatım.

Kaynaklar

Mitsch, W.J. and Gosselink, J. G., 2015. WETLANDS, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc.ISBN: 978-1-118-67682-0 Keddy, P. A., 2010. Wetland Ecology: Principles and Conservation, 2nd Edition, Cambridge University Press. TÜRKİYE’NİN RAMSAR ALANLARINDA SULAK ALAN YÖNETİM PLANLARI DEĞERLENDİRME RAPORU, 2011, Doğa Derneği

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024