DENİZLERDE BİYOPROSPEKSİYON VE BİYOAKTİF BİLEŞİKLER

İzlence Formu

Ders Adı DENİZLERDE BİYOPROSPEKSİYON VE BİYOAKTİF BİLEŞİKLER Kod BYLJ4341
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi EMRE YEMİŞKEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, denizlerde biyoprospeksiyonun temel prensiplerini ve biyoaktif bileşiklerin keşfi, izolasyonu ve uygulamalarını öğrencilere öğretmek ve deniz biyolojisinin ve kimyasının bu süreçteki rolünü anlamalarını sağlamaktır.

İçerik

Bu ders, denizlerde biyoprospeksiyonun temel kavramları, deniz biyolojisi ve kimyasının önemi, biyoaktif bileşiklerin çeşitleri ve uygulama alanları, izolasyon ve karakterizasyon teknikleri, etik ve sürdürülebilirlik konularını içerir.

Öğretim Yöntemleri

Dersler: Konu anlatımları, sunumlar ve tartışmalar. Laboratuvar Çalışmaları: Deniz örneklerinden biyoaktif bileşiklerin izolasyonu ve analizi. Proje Çalışmaları: Öğrencilerin belirli bir deniz organizmasından biyoaktif bileşik izolasyonu ve uygulama projesi geliştirmeleri. Araştırma Makaleleri İncelemeleri: Güncel araştırma makalelerinin incelenmesi ve tartışılması.

Kaynaklar

Marine Biotechnology: Enabling Solutions for Ocean Productivity and Sustainability (Editör: Se-Kwon Kim) Marine Bioprospecting and Bioactive Compounds: A Comprehensive Handbook (Editör: Sibel A. Ozdemir) Deniz Biyolojisi ve Biyoaktif Bileşikler Ders Notları (Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan ders notları)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024