METAGENOMİK

İzlence Formu

Ders Adı METAGENOMİK Kod BYLJ4337
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVCAN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Öğrencilere metagenomik alanındaki temel kavramları ve teknikleri anlatarak, çeşitli çevresel örneklerden DNA izolasyonu ve dizi analizi gibi pratik beceriler kazandırmak ve metagenomik verilerin analizini ve yorumlamasını öğretmek amaçlanmaktadır.

İçerik

Bu ders, öğrencilere metagenomik alanındaki temel kavramları, teknikleri ve uygulamaları öğretir. Öğrenciler, metagenomik araştırmalara giriş yapar, veri analizi becerilerini kazanır ve gelecekte bu alanda çalışma fırsatlarına hazır hale gelirler.

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Soru-cevap, tartışma, gösteri, gözlem, problem çözme, disiplinlerarası işbirliği, beyin fırtınası.

Kaynaklar

Metagenomics: Theory, Methods and Applications. Marco, Diana Metagenomics: Methods, Applications and Perspectives (Microbiology Research Advances) Camilla Benedetti Makaleler.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024