POLİTİK EKOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı POLİTİK EKOLOJİ Kod BYLJ1274
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Politik ekoloji temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi, farklı bilim dalları ile ilişkisi, ekonomik, ekolojik ve etik yönden doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve korunması konularında yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

İçerik

Sürekli değişen insan-çevre etkileşimi bağlamında toplumsal değişim ve ekolojik dinamikler, çağdaş dünyada doğa-toplum sorunları, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan kullanımının tanımlanması bu dersin temel başlıklarıdır. Ders kapsamında, politik ekolojinin tarihi, küresel iklim değişimin kazananları ve kaybedenleri, doğanın insan-çevre ilişkilerini şekillendirmede oynadığı aktif rolüne, toplum temelli politik ekoloji konularına değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, görsel anlatım ve tartışma çalışma yöntemleri kullanılacaktır.

Kaynaklar

Politik Ekoloji - İklim Krizi ve Yeni Toplumsal Gündem. Dimitri Roussopoulos · 2017. Sümer Yayıncılık.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024