MAVİ BİYOTEKNOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MAVİ BİYOTEKNOLOJİ Kod BYLJ3330
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Mavi Biyoteknolojinin tarihsel gelişimi, farklı bilim dalları ile ilişkisi, çeşitli alanlarda akuatik canlıların mevcut veya potansiyel kullanımları konularında yetkinlik kazandırılması.

İçerik

Farklı ortam koşullarına adapte olmuş, yüksek biyoçeşitlilik gösteren akuatik organizmalar ve barındırdıkları yüksek katma değer potansiyeline sahip yeni biyoteknolojik ürünler bu dersin temel başlıklarıdır. Ders kapsamında, okyanuslar, göller, nehirler ve akarsuların barındırdığı yüksek organizma çeşitliliği, akuatik biyoloji tabanlı yeni teknolojik/endüstriyel ürünler ve potansiyelleri konularına değinilmektedir.

Öğretim Yöntemleri

Sözlü, görsel anlatım, tartışma ve laboratuvar çalışma yöntemleri kullanılacaktır.

Kaynaklar

Blue Biotechnology: From Gene to Bioactive Product (Progress in Molecular and Subcellular Biology) by Werner E. G. Müller (Editor), Heinz C. Schröder (Editor), Xiaohong Wang (Editor), SBN 978-3-319-51284-6, Springer International Publishing.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024