TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ Kod BYLJ3329
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞE KARATUĞ KAÇAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Kimyasallar ile biyolojik sistemler arasındaki ilişkilerin zararlı sonuçlarının incelenmesi ve toksik maddelerin etkilerinin anlaşılması amaçlanmıştır.

İçerik

Toksikolojide genel kavramlar, Toksik maddelerin sınıflandırılması, giriş yolları, dağılımı, atılımı, metabolizması, etkileşimleri, risk analizi, niteliği, akut zehirlenmelerde ilk yardım, ilişkili bilim dalları, genetik toksikoloji.

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, kaynak tarama, tartışma, soru-cevap, sunular

Kaynaklar

Toksikoloji, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi, 2008, Toksikoloji, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 2005, Araştırma makaleleri ve review lar, İnternet kaynakları.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024