NÖROBİYOLOJİYE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı NÖROBİYOLOJİYE GİRİŞ Kod BYLJ3328
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SERAP SANCAR
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Sirkadien ritim, öğrenme, hafıza, üreme gibi pekçok biyolojik olayın arkasındaki nörolojik mekanizmanın öğrenilmesi.

İçerik

1- Giriş-Temel Kavramlar I- Nöronların, beynin ve zihnin evrimi 2- Giriş-Temel Kavramlar I- Merkezi sinir sistemi anatomisi, Elektrokimyasal ileti oluşumu 3-Sinir hücrelerinin hayatta kalması ve farklılaşması, sinapsis oluşumu ve elime edilmesi 4-Öğrenme ve Hafıza 5-Duysal ve Motor Nörobilim-I 6-Duysal ve Motor Nörobilim-II 7-Beyin ve Davranış 8- Nörodejeneratif Hastalıklar 9- Şizofreni ve Depresyon 10- Beyin ritimleri ve Uyku 11 -Saat genleri

Öğretim Yöntemleri

Sözel ve bilgisayar destekli görsel anlatım, tartışma, soru-cevap.

Kaynaklar

Neuroscience, Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso, 1996. Fundemental Neuroscience, Larry Squire, 2002

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024