BİYOETİK

İzlence Formu

Ders Adı BİYOETİK Kod BYLJ3327
Kredi 2 AKTS 3
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ELİF ÖZLEM ARSLAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyoloji alanında çalışacak araştırmaların uyması gereken biyoetik ilke ve değerlerin, bilgi, tutum ve davranış düzeyinde öğrenerek saha çalışmalarında hayata geçirilmeleridir.

İçerik

Bu ders kapsamında biyoloji temelli bilimlerde çalışan araştırmacıların uyması gereken etik kuralları, bunların tarihsel gelişimi ve biyoetik uygulanmaması halinde doğabilecek problemler ele alınacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Sunum, Tartışma

Kaynaklar

Biyoetik araştırmaları, Türkiye Biyoetik Derneği, 2012 CAMPBELL, Alastair V. Bioethics: the basics. Routledge, 2013 Veatch, Robert M. The basics of bioethics. Routledge, 2016.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024