GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY Kod BYLJ3326
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SEVCAN AYDIN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Genetik mühendisliği prensipleri, genetik mühendisliğinde kullanılan araçlar, vektörler, enzimler, konaklar, genetik mühendisliği sonucu elde edilen ürünler, genetik mühendisliği çalışmaları ile biyoteknolojik uygulamalar gibi konular bu dersin amaçlarıdır.

İçerik

Genetik mühendisliği prensipleri, genetik mühendisliğinde kullanılan araçlar, vektörler, enzimler, konaklar, genetik mühendisliği sonucu elde edilen ürünler, genetik mühendisliği çalışmaları ile biyoteknolojik uygulamalar

Öğretim Yöntemleri

Anlatım, Soru-cevap, tartışma, gösteri, gözlem, problem çözme, disiplinlerarası işbirliği, beyin fırtınası.

Kaynaklar

Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Palme Yayınevi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024