MOLEKÜLER BİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı MOLEKÜLER BİYOLOJİ Kod BYLJ2288
Kredi 2 AKTS 2
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. SELDA OKTAYOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Temel moleküler biyoloji bilgilerini öğrenciye öğretmek.

İçerik

Moleküler Biyolojiye Giriş, Moleküler biyolojinin dünü, bugünü, yarını, Moleküler Biyolojinin Biyolojide uygulama alanları, Biyomoleküller: hücrenin yapı ve fonksiyonuna etkileri, Biyolojik bilgi akışı: DNA, Gen, Genom, RNA; Biyolojik bilgi akışı:Tanskripsiyon ve translasyon; Rekombinat DNA teknolojisi,Transpozonlar, plazmid, bakteriyofaj; Hayvan hücrelerinde haberleşme, hücre-doku-organizasyon; Moleküler Biyolojide son gelişmeler

Öğretim Yöntemleri

Ders anlatımı ve öğrenci sunumları ile dersin interaktif işlenmesi.

Kaynaklar

1. Fundemental Molecular Biology, Lizabeth A. Allison, 2012. 2.Hücrenin Moleküler Biyolojisi, Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P, 2008. 3.Basic Molecular Cell Biology, Jacobi B, Partovi S, 2011.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024