BİYOİSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı BİYOİSTATİSTİK Kod BYLJ2287
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. MUHARREM BALCI
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Biyoistatistik ile ilgili temel kavramlar, örnek alma, verileri düzenleme, temel istatistiklerini hesaplama, dağılımlarını değerlendirme, verilerin analizini yapmak için testler uygulama ve verileri sunma konularında bilgi vermek.

İçerik

Temel istatistiksel kavramlar, örnek alma, frekans dağılımını tanımlayıcı ölçüler, teorik dağılımlar ve örnek dağılımları, hipotez testleri, lineer regresyon ve korelasyon.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş Yolu ile Öğretim, Uygulama ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma ve Soru-cevap

Kaynaklar

Forthofer, R. N., Lee, E. S. & Hernandez, M., Biostatistics: A Guide to Design, Analysis, and Discovery, 2nd ed. Elsevier Inc. London, UK, 2007. Le, C. T., Introductory Biostatistics. John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2003. Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V., Biyoistatistik, 11. Baskı. Hatipoğlu Yayınları, Ankara, 2005. Zar, J. H., Biostatistical Analysis, 5th ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2010.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024