RADYOBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I

İzlence Formu

Ders Adı RADYOBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I Kod BYLJ4294-5
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. TUNCAY ORTA
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Radyobiyoloji ile ilgili araştırmalar hakkında bilgi verilmesi.

İçerik

Radyobiyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması.

Öğretim Yöntemleri

Literatür incelemesi, veri araştırması, Sunum, Tartışma.

Kaynaklar

Basic Clinical Radiobiology. Joiner, M. and Van der Kogel, A. (Eds.), 4th edn. Hodder Arnold, London.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024