MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I

İzlence Formu

Ders Adı MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMALARI I Kod BYLJ4290-5
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MİRAY ONAN
Dersin Veriliş Türü Örgün

Dersin Amacı

Mikrobiyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

İçerik

Mikrobiyoloji ile ilgili bir konunun incelenmesi, hazırlanması, sunumu ve raporlanması

Öğretim Yöntemleri

Literatür incelemesi, veri araştırması, sunum, tartışma

Kaynaklar

Brock, Mikroorganizmaların Biyolojisi, 2017

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024