RADYASYON KİMYASI

İzlence Formu

Ders Adı RADYASYON KİMYASI Kod BYLJ4217
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 1 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. SEMA ALİKAMANOĞLU
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

İyonize radyasyonların madde ile etkileşimleri sonucu oluşan reaksiyonlar ve son stabil ürünler arasındaki işleyişlerin kavranması

İçerik

İyonize radyasyonların madde ile etkileşimi, Serbest Radikaller, Biyomoleküller üzerine radyasyonun etkisi

Öğretim Yöntemleri

Bilgisayar destekli sözlü ve görsel anlatım metodu.

Kaynaklar

Fundamentals of Radiation Chemistry. A. Mozumder Academic Press

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024