İHTİYOLOJİ

İzlence Formu

Ders Adı İHTİYOLOJİ Kod BYLJ4304
Kredi 4 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. LÜTFİYE ERYILMAZ
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Balıklarla ilgili temel kavramlar, sistematik, evrim, morfoloji, anatomi, fizyoloji, ekoloji ve zoocoğrafya konularında bilgi vermek

İçerik

Ders, balıklarla ilgili aşağıdaki konuları kapsamaktadır: sistematik ve evrim, dış morfoloji, deri ve ilgili oluşumlar, iskelet sistemi, kas sistemi, hareket, sindirim sistemi, besin, sindirim, beslenme ve büyüme, dolaşım sistemi, solunum sistemi, boşaltım ve osmoregülasyon, üreme, sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem, ekoloji ve zoocoğrafya.

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yolu ile öğretim, uygulama ile öğretim, düz anlatım, tartışma ve soru-cevap

Kaynaklar

Lagler, K.; Bardach, J.E.; Miller, R.R.; Passino, D.R.M. (1977). Ichthyology. (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc. (p. 506). Bond, C.E. (1996). Biology of Fishes. (2nd ed.). Saunders College Publishing. (p. 750). Demir, N. (2006). İhtiyoloji. (3. baskı). Nobel Yayın Dağıtım (s. 423). Moyle, P.B.; Cech, J.J.Jr. (1996). Fishes: An Introduction to Ichthyology. (3rd ed.) Prentice-Hall (p.590). Bone, Q.; Marshall, N.B.; Blaxter, J.H.S. (1999). Biology of Fishes. (2nd ed.). Stanley Thornes (Publishers) Ltd. (p.332).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024