KARŞILAŞTIRMALI ODUN ANATOMİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KARŞILAŞTIRMALI ODUN ANATOMİSİ Kod BYLJ4156
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİYE ARAS PERK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

1.Temel odun anatomisini öğrenmek ve bu bilgiyi kulanabilmek 2.Odun yapısı ve özellikleri arasındaki ilişkinin öğrenilmesi , odun tanısında yetenek kazanılması 3.Gymnosperm ve Angiosperm odunlarını ayırt etme

İçerik

Odun anatomisine giriş, Karşılaştırmalı odun anatomisi çalışma teknikleri, Yıllık halka oluşumu, Odun elemanları, Odunun makroskopik-mikroskopik yapısı ve özellikleri, Gymnosperm ve Angiosperm odunlarını teşhis etme yöntemlerini kavramak .

Öğretim Yöntemleri

Düz Anlatım Bilgisayar destekli eğitim Mikroskop Referans preparatlar Odun örnekleri Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

BOZKURT, A.Y., ERDİN, N., 1995: İğne Yapraklı ve Yapraklı Ağaç Odunlarında Tanım Özellikleri (Odun Anatomisi II), İ.Ü.Yayın No:3907, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No: 6, ISBN 975-404-406-6, 301s. IAWA COMMITTEE., 1989: IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification. IAWA Bull. n. s. 10:219-332. WHEELER, A.E., BAAS, P., 1998: Wood Identification , IAWA Journal, Vol. 19(3), P:241-264. Merev, N. 2003; Odun Anatomisi ve Tanıtımı, KTÜ Basımevi, Genel Yayın No: 210, Fakülte Yayın No:32, Trabzon H.G. Richter, D. Grosser, I. Heinz & P. Gasson, eds., 2004. IAWA List of Microscopic Features for Softwood Identification, IAWA Committee

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024