BOTANİKTE MÜZE TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BOTANİKTE MÜZE TEKNİKLERİ Kod BYLJ4306
Kredi 3 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. OSMAN EROL
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Botanik Müzeleri, herbaryumlar ve botanik bahçeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Bitkilerin geçmiş çağlardan günümüze kadar insanlarla olan ilişkileri, toplumun bugünkü durumunun şekillenmesinde oynadıkları rol ve bu rolün ve ilişkinin insanlara aktarılması konusunda bilgi vermekç

İçerik

Müze, herbaryum ve botanik bahçeleri ve bunların tarihçelerini anlatır.

Öğretim Yöntemleri

Sunumlar ve laboratuvar Çalışmaları

Kaynaklar

Stacey, R., & Hay, A. (2004). Herbarium. Cambridge University Press. Earle Jr, S. E. (1971). Preparing herbarium specimens of vascular plants. USDA Agriculture Information Bulletin, (348).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024