HALOFİTLERİN BİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı HALOFİTLERİN BİYOLOJİSİ Kod BYLJ4155
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi FADİME ERYILMAZ PEHLİVAN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Tuzluluk ülkemizin en önemli konularından biridir. Bu ders tuzlu topraklardan etkilenmiş alanları ekonomik olarak üretken hale getirmek için kısa sürede bir çözüm önerisi ortaya koymak için amaçlanmıştır.

İçerik

Tuzluluk, kurak ve yarı-kurak alanları tehtid eden en önemli problemler arasındadır. Aşırı buharlaşma fazla tuzun,çok yıkanma en az tuzun birikmesine neden olmaktadır. Tarımsal alanlarda tuzluluğun artması toprağın yapısını bozmakta, bitkilerin ürün kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. tuz stresi,bitkilerde çeşitli gelişim süreçlerinin yanında morfolojik, hücresel, fizyolojik ve moleküler seviyede pek çok aksaklıklara neden olmaktadır. bu derste tuz stresinin etkileri ve tuzluluğa karşı bitkilerin geliştirdikleri tolerans mekanizmaları anlatılacaktır.

Öğretim Yöntemleri

Düz anlatımın, soru-cevap yöntemi ile birlikte uygulanması. Laboratuvar çalışmalarında demonstrasyon ve çeşitli yöntemler uygulanarak analizler yapmak

Kaynaklar

Plant physiology (1992): Salisbury, Frank B. & Ross, Cleon W. 4th, Belmont, California: Wadsworth Publishing. Plant Physiology ( 2002): Taiz, L. and Zeiger, E., Sinauer Associates, Sunderland, MA, USA. Plant Physiology (1992): Salisbury, F.B. and Ross, C.W., Wadsworth Publishing Company, Belmont, California. Plant Physiology (1979): R.G.S. Bidwell II Ed. Plant Physiology (1991): F.C.Steward, R.G.S. Bidwell Volum:X Çölleşen Dünya ve Türkiye Örneği (1985): Çakırlar, H. ve Topçuoğlu, Ş.F. Erzurum. Ecology of Halophytes (1974): Reimold, R.J. & Queen, W.H. London

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024