BİTKİLERDE STRES VE MEKANİZMALARI

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİLERDE STRES VE MEKANİZMALARI Kod BYLJ4266
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 3
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi HAKAN ÖZDEN
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Bu derste, bitkilerin hangi stres türleri etkisi altında bulundukları ve bu stres faktörlerine verdikleri fizyolojik yanıtların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik

Stres; strese yol açan çevresel faktörler; bitkilerde kuraklık stresi; bitkilerde oksijen eksikliği stresi; bitkilerde yüksek sıcaklık stresi; bitkilerde düşük sıcaklık stresi; bitkilerde donma stresi; bitkilerde tuz stresi; bitklierde UV ışık stresi; bitkilerde görülebilir ışık stresi; bitkilerde ağır metal stresi; bitkilerde kadmiyum toksisitesi; bitkilerin tarım ilaçlarına fizyolojik yanıtları; bitkilerde biyotik stres

Öğretim Yöntemleri

Yüz yüze sunum, Tartışma, Soru-cevap

Kaynaklar

OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(2):231-237; Okcu M, Tozlu E, Kumlay A.M, Pehluvan M

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024