BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ Kod BYLJ4139
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 1
Uygulama Saat 0 Lab Saat 2
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ALİYE ARAS PERK
Dersin Veriliş Türü

Dersin Amacı

Angiosperm ve Gymnospermler de mikrospor, makrospor oluşumu, tozlaşma, döllenme ve embriyonun oluşumu, temel bilgilerin anlaşılması

İçerik

Angiosperm ve Gymnospermler de mikrospor, makrospor oluşumu, tozlaşma, döllenme ve embriyonun oluşumu ve temel bilgilerin anlaşılması

Öğretim Yöntemleri

Sunuş yoluyla öğrenme Düz Anlatım Bilgisayar destekli eğitim Tartışma, Soru-cevap Ödev çalışması

Kaynaklar

Meral Ünal (2009). Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi . Nobel Yayın dağıtım, İstanbul. Sant S Bhojwani, S P Bhatnagar (1988 ). The Embryology Of Angiosperms. Vikas Publishing House. Nels R. Lersten ( 2004). Flowering Plant Embryology. Science Publisher Inc.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024